Szarvasmarha takarmányozás

 2013 December 4-én, a húsmarhaágazati konferencia másnapján, a Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete meghívására
fi gyelemreméltó és érdekes előadást tartott Michel Lepertel
francia takarmányozási szakértő. Az előadást Kontró József, a Sersia Farm Kft. ügyvezetője fordította magyarra.
Michel Lepertel Hugo Desnoyer, az egyik legelismertebb
és legsikeresebb francia hentesmester takarmányozási szaktanácsadója. Desnoyer úr Franciaországban dolgozta ki
és működteti prémium kategóriájú marhahús-előállítási
programját. Saját üzletein és éttermén kívül szállít számos
párizsi étterembe, szállodába, közintézménybe (így a parlamentbe és a szenátusba) és külföldre is (Japán, Dubaj).
Cikkünkben az előadáson elhangzottakat foglaljuk össze.

A gazdaságos szarvasmarha-tenyésztésnek központi eleme a takarmányozás, de a jól összerakott receptúráktól önmagában még nem lesz eredményes a munka. Csak akkor tudunk hosszú távon is sikeresen gazdálkodni, ha az állattenyésztést egy komplett, okszerűen megtervezett koncepció mentén építjük fel, amelynek a takarmányozás mellett egyenrangú része a takarmánynövény-termesztés, a szaporodásbiológia és a tartástechnológia is. Ezért mi sem kizárólag takarmány-receptúrákat állítunk össze a hozzánk forduló partnereknek, hanem a takarmányok megtermesztésével, az állatok tartásával és menedzsmenttel kapcsolatos kérdésekben is teszünk javaslatokat.”

Magas cellulóz- és rosttartalmú takarmánynövények termesztésével és optimális fenofázisban történő betakarítással javítjuk a bendő mikroflóráját, az állatok emésztési folyamatait, általában véve egészségi állapotukat. Ráadásul ily módon kevesebb vásárolt fehérjehordozóra van szükség (szója, repce, napraforgódara) és nincs szükség adalékanyagokra (védett zsír, védett fehérje, koncentrátumok, élesztők stb.), így jelentős költség takarítható meg.

A szar vas marha kérõdzõ állat, ami azt jelenti, hogy
több üregû össze tett gyomorral rendel kezik,
melynek elsõ szakasza a bendõ. A bendõ fölfog ható
úgy, mint egy fermentor tartály, amely mikrobák
millióit tartal mazza. A bendõ akkor mûködik opti -
má lisan, ha a cellu lóz bontó mikro or ga niz musok
kerülnek túlsúlyba az egyéb (kemé nyítõ-, cukor -
bontó stb.) mikro bákkal szemben. Az pedig, hogy
milyen mikrobák kerülnek túlsúlyba, attól függ,
hogy mit eszik a kérõdzõ