Hírek, szakmai tartalmak
2023.07.12 09:12

Aszálytűrő tömegtakarmányok sajátosságai és használatuk

Aszálytűrő tömegtakarmányok sajátosságai és használatuk

Ahhoz, hogy megértsük Olaszországban mi okozza a nagyfokú érdeklődést a szárazság tűrőbb növények iránt, meg kell vizsgáljuk az éghajlatát.

Harminc év távlatában már világszerte érzékelhetőek a klíma változás jelei. A grafikonon jól látható, hogy míg a 20. században az emelkedés mérsékelten jelentkezett, addig a 21 században ugrásszerűen megnövekedett a hőmérséklet. Kutatások szerint a 21. század végére ez akár 4 °C-t is jelenthet, amennyiben nem változtatunk eddigi tevékenységeinken.

A térkép 30 év távlatában a júniustól szeptemberig tartó maximum hőmérsékletek átlagait mutatja be. Padovaban - a Padana Sementi székhelyén - az átlagos maximum hőmérséklet 4 hónapra levetítve 29,4 °C volt, míg Tarantó városában ez az érték már meghaladta a 32 fokot. Tehát elmondható, hogy Olaszország 2 végpontja között az egyenlítőhöz közeledve 3 fok különbséget is mérhettünk és a közelmúltban érezhető volt egy nagy mértékű felmelegedés, amely a tavalyi évben mutatkozott meg igazán.

Ez az érték akkor válik számunkra igazán mellbevágóvá, ha megnézzük a csapadék eloszlását Olaszországon belül. Míg az Alpokalján a Pó síkságon fekvő Padovában 4 hónap leforgása alatt 227 mm esett, addig Ragusaban ennek csak töredéke, 32 mm volt az átlag csapadék mennyiség. Ennyi csapadék mellett ezen a térségen szinte semmilyen növény nem marad meg ebben a négy hónapban.

Az elmúlt nyár nagyon nehéz volt az olasz gazdálkodóknak is a nagy melegnek és a kevés csapadéknak köszönhetően. Ezen a térképen láthatjuk, hogy a tavalyi év mennyiben tért el a 30 éves átlagtól. A narancssárgával jelzett területeken 2 fok, míg az élénk vörössel jelzett részeken akár 4 fok különbség is megmutatkozott. Szembetűnő, hogy Olaszország északi részén emelkedett meg igazán a napi átlag maximum hőmérséklet.

A már évtizedek óta nagy területen használt kukorica a klíma melegedésének és a kevés csapadéknak köszönhetően egyre inkább kezd kiszorulni a vetésforgóból egyes területeken. A kialakult helyzetben ahhoz, hogy az állattartó gazdaságok megfelelő minőségű és mennyiségű tömegtakarmánnyal rendelkezzenek más növényekben kell elgondolkozniuk.

Az elmúlt években az őszi gabona keverékek egyre fontosabbá váltak Olaszországban. Jobban alkalmazkodnak, mint egy adott fajta önmagában vetve, valamint magas hozam és jó rosttartalom jellemzi a belőlük készült szenázsokat. Ezek a gabonakeverékek jól kombinálhatók másodvetésben a cirkokkal, hiszen nagymértékben segítik a kiszámíthatatlan nyarak jelentette termelési kockázatok csökkentését.

A következő két grafikon jól szemlélteti ezen növények térhódítását Olaszországban. Az elmúlt 13 évben a cirkok eladásának mértéke a Padana Sementinél közel 2x-resére növekedett.

Valamint egyre nagyobb figyelem irányult a jó minőségű silócirok hibridekre, melynek köszönhetően ezek eladási mennyisége megnégyszereződött.

A növekedés okaira a cirokfélék általános tulajdonságainak ismerete ad magyarázatot. Fontos megemlíteni, hogy a kukoricánál 30-50% kevesebb a vízigénye és a hosszantartó szárazságban a fejlődésben megáll, míg a kukorica teljesen elszárad. Helyes agronómiai feltételek mellett a kukoricabogár és kukoricamoly kártétel nem jellemző. (Magyarországon szemes cirokban figyelni kell rá, főleg olyan termesztő körzetekben, ahol a kukoricát monokultúrában termesztik, mert amint kiöregszik a gazdanövény, átmegy a zsengébb cirokra.)

Tápanyag szükséglete mérsékelt és gyengébb talajokon is megfelelő terméshozamot produkál. A betakarításra hosszabb idő áll rendelkezésre jelentősebb minőségi veszteség nélkül és a magas cukortartalomnak köszönhetően a fermentáció gyorsan végbemegy. A különböző cirokfélékből eltérő minőségű és mennyiségű takarmány készíthető, de vannak köztük olyan cirok hibridek, amelyek mind hozamban, mind pedig beltartalomban abszolút versenyképesek egy közepes minőségű silókukoricával.

A képen az olaszperje és a cirok növekedési potenciálját láthatjuk 10 nap alatt 25 °C-os körülmények között. Jól megfigyelhető, hogy a talaj feletti zöld növényi rész közel azonos méretű, azonban a gyökérzet a cirok esetében 2x nagyobb egységnyi idő alatt.

A következő kísérletben a fiatal növény gyökérfejlődése látható 6 leveles korig, ahol is a kb. 20-25 cm magas növény gazdagon átszövi gyökereivel a rendelkezésre álló 60 cm mély tartályt.

A BMR gén megjelenése a cirokfélékben lehetővé tette, hogy a kiváló alkalmazkodó képességét kihasználva jó emészthetőségű takarmányt készíthessünk. A BMR gén a fűfélék természetes mutációja, ezáltal nem csak a silócirkokban de szudánifűben és indiai kölesben is megtalálható a piacon.

A növényen a legszembetűnőbb változás, melyről a nevét is kapta, a képen látható barna levél ér, de fiatal növények szárainak rostjai között is jól láthatók az aranybarna elszíneződések. A hagyományos hibridekhez képest a BMR típusúak 15-25% kevesebb lignint tartalmaznak.

Hatalmas különbségek vannak az egyes cirok típusok között és ez döntően meghatározza ezen növények hasznosítását is.

Milyen cirkokat vessünk?

A Padana Sementi nagy hangsúlyt fektet az egyes cirok hibridek tulajdonságainak megismerésére. Minden évben szántóföldi kísérletekben (több helyszínen) hasonlítják össze a világ különböző fajtafenntartóitól érkező új cirokhibrideket. Ezek a parcellák fontos információval látják el a kukatócsapatot, hogy az egyes hibridek adott környezeti körülmények között versenytársaikhoz képest hogyan teljesítenek. A kísérletben legjobban teljesítő hibridekkel pedig időről-időre igyekeznek frissíteni portfoliójukat. 

A Padana Sementi volt az első, akik elkezdtek cirok keverékkel kísérletezni.

Sokféle típusú és felhasználású cirok létezik. A cirok fajba tartoznak a szemescirkok, a szudánifüvek silócirkok és az előző típusok keverékei. Tömegtakarmány készítésre az utóbbi 3 csoport alkalmas. (A cukorcirkokból zöldtakarmányt és szilázst, a szudánifüvekből szénát vagy zöldtakarmányt készíthetünk, illetve utóbbit legeltetésre is használják. Keverékeket pedig attól függően milyen keverékről beszélünk zöldtakarmánynak, silónak, szénának, de még akár legeltetés útján is hasznosíthatunk.)

A szudánifüvek előnyei

A szudánifüvek legfőbb tulajdonságai a puha elasztikus szár, kiváló bokrosodási hajlam, gyors újra sarjadási képesség, valamint a rövid tenyészidőszak. Az alábbi kép jobb sarkán látható, hogy mennyire eltér a szudánifű magja a többi cirok magjától, valamint a laza, szerteágazó buga is tipikusan erre a csoportra jellemző. A tiszta szudánifű hibrid csoport tagjai már fiatal korban is alkalmasak legeltetésre mert nincsen toxin problémájuk, de használhatók széna és szenázs készítésre egyaránt. Fontos megjegyezni, hogy nem összekeverendő a sudanense x bicolor csoporttal, mert azt 60 cm alatt nem legeltetjük toxikus hatása miatt, ez a csoport azonban fiatal korban is legeltethető.

Ezen csoportba tartozik a Monarch és a Hermes BMR szudánifű hibrid, az alábbi képeken pedig jól láthatók az előbb felsorolt kedvező tulajdonságok.

Ezeken a képeken pedig a BMR szudáni hibridünk a Hermes látható. A zsenge szárakon szépen látszik az aranybarna elszíneződés.

Szudáni bicolor hibrid

A szudáni bicolor hibridek mind szülői tulajdonságaik, mind pedig morfológiai és agronómiai szempontból nagyon eltérő növények lehetnek. A csoport tagjai között vannak nagyon korai és nagyon kései, ugyanakkor alacsony és magas termetű hibridek is.

A képen jól látszik, hogy a buga ugyan a szudánifűhőz hasonlít, de a benne képződő magokról inkább az általános cirokmag jut eszünkbe. Tehát nagyon fontos, hogy megismerjük az elvetni kívánt hibrid tulajdonságait.

Alább pedig néhány fotó a csoport tagjairól, ami jelzi a típusok közötti nagy eltérést a korai lágy Hay day-től a nagyon kései PPS hibridekig.

A következő képen összehasonlítjuk egy sorgum sudanense és egy sudanense x bicolor hibrid szárát. Az egyik szembetűnő különbség, hogy a sudanense x bicolor többszöri kaszálás esetén is dupla vastagságú szárral rendelkezik a sudanense hibridekhez képest.

Fontos megjegyezni, hogy minden cirok újra sarjad, azonban a gyorsaság nagyon eltérő az egyes hibridek között. A képen jól látszik a korábbi anyanövény és körülötte a sok egy tőből kiinduló sarjú.

A következő kép pedig jól szemlélteti az előbb említett újra sarjadási gyorsaságból adódó különbségeket a hibridek között. Egy azon időpontban vágott állományokban vannak olyan hibridek, melyek egységnyi idő alatt duplájára nőnek társaikhoz képest.

Olaszországban a Triumfo BMR-t júniusban vetik el és októberben le is tudják aratni a gyors növekedési erejének köszönhetően.

A csoport leghosszabb tenyész időszakával rendelkező hibride: a PPS

A PPS hibridekre jellemző, hogy csak akkor indulnak generatív fázisba, amikor a nappali megvilágított órák száma 12 óra alá csökken. Tehát ezek a hibridek szeptember végéig képesek növekedni. A bennük rejlő nagy zöldtömeg kinyerése céljából elengedhetetlen, hogy amint alkalmasak a környezeti adottságok, lehetőség szerint minél korábban vessük el.

A képen egy BMR PPS hibrid látható, amely akár 4 m magasra is megnő, így viszont önmagában nem elég stabil és megdőlhet. Azonban egy jól kombinált keverékben, támasztó cirok használatával stabilizálhatjuk és jól működhet.

Bicolor x bicolor hibridek

Ezek a cirkok megjelenésükben a szemescirokhoz hasonlítanak, azonban magaságuk eléri a 1.5-2.5 m-t is. Jellemző rájuk az erős, megdőlésre nem igazán hajlamos szár, illetve a fejlett, tömött buga. Magas energiatartalmú takarmány készíthető belőlük.

Little Giant

A Little Giant a legjobb minőségű silócirok hibridek egyike. A képen jól látszik, hogy brachiatikus törpe növényre jellemző rövid ízközökkel rendelkezik, ennek köszönhetően pedig megdőlésre nem hajlamos. Sokkal levelesebb is hibridtársaihoz képest, továbbá hatalmas tömött buga jellemzi. Ahhoz, hogy megfelelő keményitő értéket kaphassunk nagyon fontos, hogy a tejes érés végén, viaszérés legelején kerüljön betakarításra. Egy jó időpontban betakarított állomány takarmány értéke egy közepes silókukorica beltartalmával érhet fel.

Miért használjunk keverék takarmányokat?

A BMR silócirok kiváló minőséget ad, azonban nehéz körülmények között, gyenge talajokon csökkenhet a hozam. E mellett vannak olyan takarmány cirkok, amelyek megdőlésre hajlamosak vagy a termesztésük problémát jelenthet. Ezen hiányoságok kiküszöbölésére jelentenek megoldást a keverék cirok takarmányok. Jellemző rájuk a nagyfokú alkalmazkodóképesség, hogy magas, jó minőségű takarmányt biztosítanak gyengébb talajokon is, valamint a hibridek kiegyensúlyozott aránya kizárja a megdőlés kockázatát.

Az első és legjobban futó keverékünk az Asolo Tris.

Az Asolo Tris egyrészt egy silócirok hibridből áll, amely alacsonyabb, ezáltal tartást ad a keveréknek és minimalizálja a megdőlés kockázatát, valamint növeli a tömegtakarmány keményitő és fehérje tartalmát. Másrészről pedig áll egy cukor cirok hibridből, amely nagy tömeget, cukrot és energiát ad a keveréknek. A keverékben megtalálható továbbá egy BMR típusú takarmány cirok, amely növeli a keverék emészthetőrost tartalmát.

Az Asoló Trisben található komponensek magmérete és ezermagtömege nagyon hasonló, ezáltal elérhető egy homogén vetés és mivel a 3 komponens tenyészidőszaka azonos, így optimalizálható a végtermék minősége. Akár a rosszabb termőterületeken is magas terméshozamot biztosit az állatállomány számára, tenyész időszaka rövid, hossza átlagosan 115 nap Olaszországban.

Az alábbi két kép Olaszország teljesen különböző részén készült. A bal oldali kép Szicília Déli részén, Ragusaban készült öntözött körülmények között. A jobb oldali kép pedig a Pó síkságon készült öntözetlen körülmények között. Lehet látni, hogy Szicíliában is, ahol minimális a csapadék, öntözéssel ez a növény is hasonló állapotba hozható, mint a Pó síkságon, ahol azért kellő csapadék van. De fontos megjegyezni, hogy normál időjárási körülmények között nincs szükség öntözésre.

Asolo Bis

Az Asolo Bis keverék -ahogy a nevében is benne van - 2 komponensből tevődik össze. Egy BMR- PPS hibrid, valamint egy BMR silócirok hibrid alkotja, ezáltal a kiválóan emészthető takarmány készíthető belőle. Így ez az a keverék, amely a mélyebb termőrétegű talajokon a legjobb minőséget adja a legjobb hozammal kombinálva. Ahhoz, hogy a lehető legnagyobb tömeget elérjük fontos, hogy korán elvetésre kerüljön a kultúra. A betakarítás időpontját ebben a keverékben a BMR silócirok magjának érettségéhez kell igazítani, tehát a betakarítás időpontja a tejes -viaszos állapot közé tehető.

A képek Észak Olaszország dombvidékes területein készültek, öntözetlen körülmények között. Gyakorlatilag a tömeg nagy részét augusztus közepétől szeptember végéig hozza, mivel ebben az időszakban már több a csapadék és ezáltal a PPS silócirok nagyon meg tud indulni. Tavaly Olaszországban ez a növény július közepétől augusztus közepéig megállt a fejlődésben kb. 1 méter magasságban, mert nem volt elegendő csapadék, és ahogy megjöttek az esők újra elkezdett fejlődni. Ezek a képek szeptember végén készültek, de szembetűnő, hogy még azzal az egy hónapnyi alvó állapottal is milyen hatalmas zöldtömegre képes a keverék.

Alternatívák a cirkon túl

Indiai köles

Az indiai köles egy szubtrópusi növény, amely hozzá szokott a nyári meleg száraz klímához. Jobban bírja a szárazságot, mint a cirok és jól alkalmazkodik a különböző talaj típusokhoz. Nagyon jó minőségű takarmányt ad az egy méter alatti a fiatal növény, de 1 méter fölött a növény magas lignin tartalmú szárakat növeszt és gyorsan veszít fehérje tartalmából.

Kaszálás és legeltetés után nagyon jól újrasarjad, azonban figyelni kell, hogy 15cm-20cm-nél alacsonyabban ne vágjuk meg és ne legeltessük túl az állományt.

Fontos, hogy nem tartalmaz toxikus anyagokat, így kimondottan ajánlott legeltetésre juhok, marhák, de akár lovak részére is, de zöldtakarmány, valamint csomagolt bála is készíthető belőle.

Fontos megjegyezni, hogy a szudánifű bármilyen formában való etetése mérgező a lovaknak tehát tilos lovat szudánifűvel etetni.

Mohar

A mohar nyári növény, nagyon gyorsan hajt és nagyon rövid tenyész időszakkal rendelkezik. Olaszországban egyvágású takarmányként használják, nagyon finom szárai vannak, nagyon könnyen szárad, ezért szénakészítésre kiválóan alkalmas kultúra. Mivel fűféléről beszélünk róla is elmondható, hogy ha a növény generatív fázisba ér, rostemészthetősége és fehérje tartalma rohamosan csökken.

Homoki bab

A homoki bab vagy más néven tehénborsó is trópusi eredetű, egyéves, nyári termesztésű növény. Léteznek magtermelésre nemesített és kimondottan tömegtakarmánynak nemesített fajták. A Padana Sementik-nél a zöldtömegre nemesített fajták érhetők el, melyeknek sok levele van és nagy tömeget adnak. A homoki bab takarmányként és takarónövényként is alkalmazható és önmagában, illetve keverékekben is kiválóan működik.

A képen jól látható, hogy a vele társított növényre kúszik fel. Jól működik szudánifűvel, indiaikölessel de magában is megállja a helyét.

Lablab

A Lablab szintén egy trópusi pillangós növény. Ez a növény folyton nő, ezáltal hosszú tenyészidőjű takarmány kultúrákkal párosítva nagy zöldtömeg hozamra képes és a keverékből készült siló fehérjetartalmát is jelentősen megnöveli. Jól tolerálja a hosszan tartó vízhiányt, a fejlődéshez szükséges hőmérséklet optimum 20-30 °C közé tehető.

2023.07.04. A cikk Németh Pamela 2023. februári Szakmai napunkon tartott, Dr. Guido Pignata gondolataira, Padana Sementi Elette s.r.l. kutatásaira alapozott előadása alapján készült.

Képek és előadásanyag forrása: Padana Sementi Elette s.r.l.