Az önellátó gazdálkodás elemei

Az őszi keverék nagy szenázs termést ad

Abrakkeveréknek kiváló

Nagy mennyiségű, tökéletes beltartalmú takarmányt ad a tízfű keverék kultúra

A szarvasmarha tartás gazdaságosságának növelése az alábbi eszközökkel növelhető:

• A telepen termelődő trágya optimális komposztálásával és a szántóföldön maradt növényi hulladékok lebontásával ( Sobac tápanyag ellátási rendszer) a műtrágya felhasználás mennyisége lecsökkenthető, az összes tápanyag ellátási költség racionalizálható.
• A takarmánynövény termesztésben nagyobb teret kell adni a köztes és áttelelő takarmánynövény féléknek, így a területlekötés optimálisabb, az egy hektárról lekerülő növénytermesztési produktum magasabb lesz. A takarmánynövény kultúrák kiválasztásánál figyelembe vesszük a környezeti és talajadottságokat is.
Új tömegtakarmány kultúrák bevezetésével, és a silókukorica takarmányreceptúrán belüli részleges kiváltásával a gazdaságban olcsón előállítható az eddig drágán megvásárolt fehérje.
• Szenázs hasznosítású őszi keverék
• Abrakhasznosítású őszi keverék
• Tíz fű keverék szenázsnak és szénának betakarítva
• A cellulóz alapú takarmányozás bevezetésével a tejtermelés takarmányozási költsége drasztikusan lecsökkenthető

A Magyarországon egyedülálló koncepcióval megteremthető a termelés azonnali és hosszú távú gazdaságossága.
Partnereink számára az önellátó stratégia minden elemének bevezetésében, a rendszer hosszú távon is gazdaságos működésében segítséget tudunk nyújtani.